Inkuilen

Omdat er in de winter onvoldoende gras groeit voor de koeien, leggen we 's zomers een extra voorraad gras aan voor in de winter. We noemen dit inkuilen, omdat het gras vroeger in een kuil werd geconserveerd. Tegenwoordig zou het opbulten moeten heten, aangezien het gras wordt samengepakt op een grote bult. De naam inkuilen is echter zo'n begrip geworden, dat we deze naam in de landbouw nog steeds gebruiken.

Bij het inkuilen is alles er op gericht om de conservering van het gras zo goed mogelijk te laten slagen, dit geeft een goede kwaliteit voer in de winter, waardoor de koeien smakelijk kunnen eten en zonder moeite melk kunnen produceren.


Als de weersvoorspelling goed is en het gras is lang genoeg dan wordt het gemaaid. Het is de bedoeling dat gras na het maaien zo snel mogelijk droogt, daarom wordt het geschud. Dit schudden betekent dat het gras van de grond wordt opgepakt en door de lucht wordt geslingerd. Schudden gebeurt minimaal eenmaal, maar meestal twee of driemaal. De volgende dag wordt het gras bij elkaar geharkt, waardoor het makkelijk valt op te rapen. Bij het oprapen, wordt het gras tevens in kleine stukjes gehakseld, hierdoor kan het gras beter conserveren. Het gras wordt vervolgens met grote wagens op een bult gereden. Hier rijdt een zware trekker heen en weer om de lucht zoveel mogelijk uit de bult te persen.

 

Als laatste komt er plastic + een zandlaag over de kuil, waardoor er geen water of lucht meer bij komt. Na circa 6 weken kan het kuilgras worden gevoerd.

Succesfactoren voor goed voer zijn:

  • droog en zonnig weer (daarom praten boeren altijd over het weer)
  • snel inkuilen (liefst binnen 2 dagen om zoveel mogelijk voedingsstoffen te behouden)
  • kuil snel luchtdicht afsluiten


Of het echt goed gelukt is, dat weten we pas in de winter, wanneer de koeien het voer daadwerkelijk eten. Om een inschatting te kunnen maken van de voerkwaliteit, wordt iedere kuil bemonsterd. In een laboratorium wordt het voer onder andere onderzocht op energiewaarde, eiwitgehalte, verteerbaarheid en zuurtegraad. 

@nAanvang