Melkveebedrijf

Op 'n Aanvang worden gemiddeld circa 75 melkkoeien gehouden. Deze koeien zijn roodbont of zwartbont. Iedere koe wordt tweemaal per dag gemolken. Per dag geeft een koe gemiddeld  30 kg melk.
Eenmaal per jaar krijgt een koe een kalfje. Dit is nodig, om de melkproductie op gang te krijgen en te houden. Een koe geeft circa 60 dagen na de geboorte van een kalf de meeste melk. Vervolgens neemt de melkproductie geleidelijk af.
Een week of  zes voordat een kalfje geboren wordt, stoppen we met melken van de koe. We noemen dit droogzetten. De koe kan dan lekker tot rust komen en even bijtanken voordat het volgende kalfje geboren wordt.

Er worden zowel vaarskalfjes (vrouwtjes) als stierkalfjes (mannetjes) geboren. De beste vaarskalfjes houden we aan. Deze groeien op op het bedrijf tot pink (kalf van 1 jaar oud). Als ze groot genoeg zijn gaan ze bij de stier. Wanneer ze een kalfje gekregen hebben (ze zijn dan ruim 2 jaar oud), dan zijn ze zelf koe en worden ze ook gemolken.
Stierkalfjes worden verkocht. Deze gaan via een kalververzamelplaats naar een kalverhouderij. Hier worden ze opgefokt voor de vleesproductie.

De koeien eten veel voer. Per dag circa 20 kg gras en 20 kg mais, daarnaast krijgen ze nog krachtvoer. Het krachtvoer (brokken) wordt gemaakt in een voerfabriek. Krachtvoer bestaat voornamelijk uit graan en maisproducten en mineralen.
Een koe die veel melk produceert drinkt per dag bijna 100 liter water!

In Nederland groeit er 's winters bijna geen gras (je hoeft het gazon dan immers ook niet te maaien). Dit is de reden dat er 's winters vrijwel geen koeien in de wei lopen. In de zomer groeit er bij voldoende zon en regen veel gras. Koeien eten dan vers gras in de wei. Daarnaast wordt er gras gemaaid voor de winter, zodat ze dan ook (weliswaar geconserveerd) gras kunnen eten.
Mais wordt in het voorjaar gezaaid en groeit tot eind september. Het wordt dan met hakselaars geoogst en op een grote bult gereden, waar het wordt geconserveerd. Mais wordt altijd als geconserveerd product gevoerd aan koeien. Mais bevat veel energie en relatief weinig eiwit en is daarmee een prima aanvulling op gras.

De koeien gaan 's zomers iedere dag de wei in. Een koe voelt zich het prettigst tussen de -5 en 15 graden Celsius. Bij erg warm weer houden we de dieren overdag in de stal en gaan ze 's nachts naar buiten. In het najaar, wanneer de grasgroei minder wordt, gaan de koeien weer op stal. In deze zogenaamde ligboxenstal kunnen de dieren zelf een plek zoeken om te liggen, willen ze eten of drinken, dan lopen ze zelf naar de eet- of drinkplek om de pens te vullen.

@nAanvang