Missie

'n Aanvang staat midden in haar omgeving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt het hart van ons bedrijf.

 

Energie uit de zon

Het dak van de koeienstal is voorzien van ruim 200 zonnepanelen. Energie uit de zon dekt meer dan 80% van ons jaarlijkse energieverbruik.

 

Landschapselementen

Op ons bedrijf zijn diverse landschapselementen aangelegd, deze bieden een schuilplek voor klein wild en maken het landschap rondom de boerderij mooier. Zo is er een gevlochten meidoornhaag van 230 meter en zijn er diverse knotwilgen gepoot. Onderhoud van deze landschapselementen vindt jaarlijks plaats door de stichting Natuur Anders.

 

Dieren rondom ons bedrijf 

Op ons erf zijn diverse nestkasten en ook uilenkasten geplaatst. Worden veldwerkzaamheden uitgevoerd, dan doen we ons best om weidevogels en klein wild zoveel mogelijk te ontzien.

 

Samenwerking 

Door samen te werken met collega streekproducenten op gebied van promotie, marketing en logistiek werken we aan een verbeterde afzet van streekproducten.

 

Gezonde dieren

Gezonde koeien vormen de basis van ons bedrijf. Door goede voeding op basis van gras en mais van eigen bedrijf en de krachtvoergift zoveel mogelijk te beperken, werken we aan een goede weerstand van onze dieren. Tweemaal per jaar volgen we een cursus om actuele inzichten op gebied van voeding en diergezondheid te kunnen inpassen in ons bedrijf. Gezonde dieren zorgen voor veel werkplezier en een minimaal medicijngebruik. 

 

Transparantie

Ons bedrijf is transparant. U kunt 7 dagen per week een kijkje komen nemen op de koepromenade en de ontwikkelingen binnen ons bedrijf volgen via de weblog of twitter.

 

Werk voor mensen met een verstandelijke beperking

Vier dagen per week bieden we in samenwerking met de Parabool werk aan 4 - 12 mensen met een verstandelijke beperking. We zijn trots op onze medewerkers die elk hun eigen taak hebben en met veel plezier lekkere producten maken. De medewerkers worden vakkundig begeleid door een medewerker van de Parabool.

@nAanvang